Bolaven Plateau, Laos – Pakse to Sekong

Bolaven Plateau, Laos - Pakse to Sekong - Beautiful waterfalls and coffee plantations

A half of a cluster bomb dispenser under your house is “money in the bank”. Empty cluster bomb containers have great value as scrap metal. The scrap metal industry is huge in Laos, which is, per capita, the most heavily bombed nation in the world.
Połowa dozownika bomb kasetowych trzymana pod domem jest “jak pieniądze w banku”. Puste pojemniki po bombach kasetowych mają dużą wartość jako złom. Przemysł złomowy jest w Laosie ogromny, gdyż jest to najbardziej zbombardowany kraj na świecie (w przeliczeniu na mieszkańca).

[Total: 0    Average: 0/5]

Bolaven Plateau, Laos – Pakse to Sekong – Beautiful waterfalls and coffee plantations.
Płaskowyż Bolaven, Laos – Z Pakse do Sekong – Piękne wodospady oraz plantacje kawy.

Leave a Reply

Your email address will not be published.